Handelsbetingelser

Betaling

Din plads på holdet er først endeligt reserveret, når vi har modtaget din fulde indbetaling for det hold du har tilmeldt dig på. Du har mulighed for at betale det fulde beløb i 2 rater. Kontakt skolen på 60638403, hvis du ønsker dette. Betaling i 2 rater medfører et gebyr på 10 kr. Modtages din betaling ikke rettidigt, vil pladsen blive frigivet. En afmelding skal ske ved henvendelse til skolen på tlf: 60638403.

Ved tilmelding på mere end et hold i samme sæson, fås en prisreduktion på 10 % på det efterfølgende hold. Ved tilmelding på 3 hold og opefter fås en prisreduktion på 10 % på alle tilmeldte hold.

Særpris / en nedsat deltagerbetaling er kun for deltagere bosat i Københavns og Frederiksberg kommune . For at få en særpris er der følgende regler:

Studerende skal medbringe en kopi af dokumentation for modtagelse af SU. Lærlinge skal medbringe en kopi af en underskrevet uddannelsesaftale. Deltagere der modtager kontanthjælp eller arbejdsløshedsunderstøttelse samt førtidspensionister skal skrive under på en tro og love erklæring. Førtidspensionister og efterlønnere skal medbringe en kopi af aktuel dokumentation.

Der er følgende betalingsmåder:

  • Med FIK indbetalingskort ved online tilmelding fra skolens hjemmeside
    Der udsendes en reservationsbekræftelses mail umiddelbart efter tilmeldingen – samt en faktura med FIK nummer der skal indbetales på. Der udsendes først en tilmeldingsbekræftelse når betalingen er registreret.
  • Indbetaling som en kontooverførsel
    Du kan betale for din tilmelding på et hold til AL Bank reg: 5359 Konto: 0248162
  • Kontant. Kontakt skolen vedr. kontantbetaling på tlf: 60638403

Fortrydelse og afmelding

Tilbagebetaling kan ikke finde sted efter holdstart. Ingen prisreduktion ved tilmelding efter hold start. Manglende fremmøde giver ikke ret til tilbagebetaling. Bemærk: I mange tilfælde har man som køber 14 dages fortrydelsesret ved handel på nettet.
Undtaget herfra er blandt andet køb af rekreative fritidsaktiviteter og varer og ydelser i forbindelse med fritids- og kulturtilbud.

Aflysninger

Hvis der ikke er nok tilmeldte til kurset/arrangementet, kan holdet blive aflyst. Ved aflysning vil et eventuelt indbetalt beløb blive fuldt returneret til dig.

I stedet for eventuel aflysning af kurset, foredraget eller øvrigt arrangement kan startdato ændres. Du vil så få besked og have mulighed for at afmelde dig med fuld tilbagebetaling ligesom ved aflysning.

Ændringer i afholdelse

Der er forbehold for ændringer i det planlagte program. Ændringer bliver udmeldt via sms og e-mail. Derfor bedes mobil nr. og/eller e-mailadresse oplyst ved tilmelding.

Pligt for udenbys deltagere til at oplyse cpr-nr.

En deltager, som melder sig på et hold, men som bor i en anden kommune end København, har som betingelse for deltagelse i undervisning m.v., pligt til at oplyse sit fulde personnummer til DOF Skole for Orientalsk Dans jævnfør Folkeoplysningsloven.

 

Handicap/specialundervisning

Ved deltagelse på små hold med handicap/specialundervisning skal deltagerne iflg. folkeoplysningsloven skriftligt erklære sig berettiget til handicap/specialundervisningen i det konkrete emne. Denne erklæring afgives til underviseren ved kursets start.

Henvendelse

Al henvendelse vedrørende kurser, foredrag og øvrige arrangementer skal ske til DOF Skole for Orientalsk Dans, Suzzane sSofia Potempa, som også underviser på alle hold. Tlf: 60638403