Diplom i mavedans

Uddannelse i
Mavedans / Orientalsk Dans

Diplomgivende uddannelse i mavedans / orientalsk dans. Uddannelsen er opdelt i 10 moduler. Der gives et diplom for hvert enkelt modul. Desuden kan der opnås et samlet diplom som elite underviser/ danser for hele uddannelsen.

Uddannelsen og modulerne udbydes både som holdundervisning og eneundervisning.
Holdundervisning har opstart i januar.

Det skal du kunne …

Teori & Praksis

Der forventes, at du som minimum kan de grundlæggende trin og bevægelser i mavedans. Uddannelsen giver en særdeles grundig viden om mavedans / orientalsk dans både i teori og i praksis. Du lærer koreografier, hvor du får integreret den teoretiske og praktiske viden (rytmer, musikforståelse, dansestil, kulturhistorie, danseteknik, udtryk og følelser). Du får et overblik og en helhed i din dans.

Suzzane Sofia Potempa mavedanser og underviser i uddannelse i mavedans

Har du en underviser gemt i maven?

Det jeg ofte bliver spurgt om:
Jeg vil gerne undervise andre i mavedans, men jeg er usikker på, om jeg kan klare det?

Uddannelsen handler netop om, at du bl.a. bliver klædt på til at kunne undervise som minimum et begynderhold. Det afhænger af, hvor rutineret du selv er som danser. Man kan altid kun undervise op til det niveau, man selv er på.

I modulet bliver du i stand til selv at lave en undervisningsplan, udvælge musik, og selv sammensætte kombinationer samt kunne lave koreografier til dine hold. Du får erfaring i at undervise og respons på din undervisningssituation.

Plus: Der vil også være fokus på de pædagogiske principper i en undervisningssituation.

Bliv elite underviser & danser

10 Moduler

Modulundervisningen er for dig, der ønsker at dygtiggøre sig i mavedans som elite danser. Hele uddannelsen er for dig, der ønsker at undervise helt op til eliteniveau. Undervisningen aftales således, at det er muligt at tilgodese individuelle tidspunkter for undervisningen.

Du skal være opmærksom på, at der vil være en teoretisk og praktisk prøve efter hvert modul. Derfor vil du også få hjemmearbejde og lektier for.

Antallet af timer indenfor de enkelte moduler kan variere alt efter dine forudsætninger, hvilket niveau og indsigt, du har i mavedans.

MODUL 1

Arabiske grundrytmer

12 undervisningstimer

I modulet lærer du om 11 arabiske og få tyrkiske grundrytmer i teori og i praksis. Du lærer om hvilke bevægelser, der hører til de forskellige grundrytmer.

MODUL 2

12 undervisningstimer

Arabisk musik: Musikinstrumenter, musikforståelse og musikfortolkning.

I modulet lære du om musikinstrumenter fra Mellemøsten. Du bliver i stand til lytte og forstå musikken på en helt ny måde end tidligere. Du bliver i stand til at fortolke de enkelte musikinstrumenter og selve musikken, som der er tradition for i Mellemøsten. Du vil lære bevægelser/dans i forhold til arabisk musik i teori og i praksis.

MODUL 3

12 undervisningstimer

Musikstile / dansestile: Baladi

I modulet lærer du om baladi musik og dens opbygning, som er mere komplekst end antaget. Du bliver du i stand til at integrere baladi energien i din dans og danse forskellige baladi genre.

MODUL 4

12 undervisningstimer

Musikstile / dansestile: Klassisk

I modulet lærer du om klassisk arabisk musik og dens opbygning, som er avanceret & kompleks. Du bliver du i stand til at danse forskellige danse i den klassiske stil.

MODUL 5

12 undervisningstimer

Musikstile / dansestile: Folklore

I modulet lærer du om folklore danse: Nubisk, Hagalla, Fellahin, Saidi, Melaya. Du bliver du i stand til i teori og praksis at danse folklore danse fra Ægypten. Du får et grundigt kendskab til andre traditionelle danse som shamadan, shaabi, khaleegy og spirituelle danse fra Mellemøsten.

MODUL 6

6 undervisningstimer

Musikstile / dansestile: Fingercymbaler

Du bliver i stand til at forstå og anvende fingercymbaler også sammen med dansebevægelser.

MODUL 7

12 undervisningstimer

Skabelon til at lave en koreografi / dans m. rekvisitter / drejeteknik / danseteknik

Du bliver i stand til at danse varieret med en forfinet teknik i forskellige genre, du lærer om forskellige drejeteknikker samt du får en skabelon til ”how to do” i forhold til at lave en koreografi.

MODUL 8

6 undervisningstimer

Mavedansens historie / Kulturhistorie

Du får en viden om mavedansens historie og bliver i stand til at forstå sammenhænge og kulturhistorien i Mellemøsten / Nordafrika.

MODUL 9

6 undervisningstimer

At undervise i orientalsk dans / mavedans og pædagogiske principper i forbindelse med at undervise

I modulet bliver du i stand til selv at lave en undervisningsplan, udvælge musik, og selv sammensætte kombinationer samt kunne lave koreografier til dine hold. Du får erfaring i at undervise og respons på din undervisningssituation.

MODUL 10

6 undervisningstimer

Undervisning i underholdende opvisning

Her får du tips og tricks til at optræde med mavedans for publikum. Du bliver i stand til at underholde med mavedans og lærer om succeskriterier i forhold til underholdning og danseoptræden som til eks. polterabend, kvindearrangementer eller andet.

Holdundervisning vs eneundervisning

Uddannelsen er tilrettelagt så der er 10 moduler med i alt 96 timer. Skulle du have behov for flere undervisningstimer end, det der er planlagt, kan det sagtens lade sig gøre. Du betaler blot for de ekstra timer, som du ønsker.

Holdundervisning

Holdundervisning er for dig der ønsker undervisning sammen med andre. Her har du ligeledes mulighed for at skabe et danse-netværk. Der er kun plads til 6 deltagere på holdet ad gangen.

Undervisningen ligger fast hver den sidste søndag i hver måned kl. 14-18 fordelt på 24 måneder.

Eneundervisning

Eneundervisning er for dig, der ønsker en undervisning, hvor der er fuld fokus på netop dig – og større fleksibilitet i forhold til tidspunkter for undervisningen.

Eneundervisningen aftales fra gang til gang, således at det er muligt at tilgodese din kalender.

Din investering

Det får du:

Når du lige om lidt investerer i at dygtiggøre dig i mavedans som elite danser, får du:

  • 96 energifyldte undervisningstimer, der træner både krop og sjæl.
  • En dansemappe fyldt med skriftligt materiale. Materiale som du kan bruge igen og igen.

  • Lærerige video-lektioner med engageret undervisning i forskellige teknikker og danse, som du vil have adgang til både under og efter uddannelsen.

Din investering i at dygtiggøre dig i mavedans som elite danser …

Holdundervisning

Max 6 deltagere på kurset

25.000 kr.

eller 4 rater á 6.500 kr.

Ratebetalingen aftales ved tilmeldingen.

Eneundervisning

1:1 undervisning

27.000 kr.

eller 4 rater á 7.000 kr.

Ratebetalingen aftales ved tilmeldingen.

Bliv elite underviser & danser

Praktisk info

Adresse: Undervisningen foregår i Kulturhuset Union, Nørre Alle 7 på 2. sal, 2200 København N.

Betaling: Uddannelsen betales forudenten i rater eller som fuldt beløb. Du får betalingsoplysningerne ved tilmelding.

Danseuddannelsen er bindende.

Holdundervisningen ligger fast hver den sidste søndag i hver måned kl. 14-18 fordelt på 24 måneder. Holdundervisning har opstart i januar.

Tilmeld dig her

Hvad ønsker du at tilmelde dig? *

Du er altid velkommen til at henvende dig for yderligere oplysninger på mobil +45 60 63 84 03 eller mail: suzzane.potempa@gmail.com

FAQ

Spørgsmål & Svar

Jo du kan sagtens danse mavedans hele livet igennem uden at blive uddannet med eksamen og diplom. Men hvis du som jeg brænder for dansen, at du vil vide meget mere om alt det, der ligger til grund for mavedansens bevægelser, danseteknik, musik og kulturhistorie, så er uddannelsen et MUST. Det er en gave, du giver dig selv. Du kommer på en spændende rejse, hvor du får øget din viden og praktiske færdigheder. Du vil udvikle dig til en kvalificeret danser både i teori og i praksis. Med den viden du får, vil du kunne begå dig både nationalt og internationalt indenfor orientalsk dans/ mavedans.

Det er stort emne at besvare kort. I uddannelsen lærer du meget omkring den arabiske musik, grundrytmer og musikinstrumenter. Du får redskaber til en øget musikforståelse, der gør, at du meget bedre kan høre og forstå de enkelte musikinstrumenter og hvilken musikgenre der spilles. Samtidigt så lærer du om, hvilke bevægelser, der hører til de forskellige stilarter, der er i dansen. Du træner hele tiden kombinationer og koreografier i løbet af uddannelsen, så du får et stort repertoire af bevægelser. Du vil selv komme til at sammensætte bevægelser, hvor du føler dig sikker på, at du gør ”det rigtige” til både musikken og stilen.

For hvert modul i uddannelsen, er der skriftligt materiale, som du kan sætte ind i en mappe. Der er i alt 10 moduler. Din mappe vil være fyldt med materiale fra uddannelsen. Din mappe vil være som en bog med mange sider. Det har også den fordel at hvis materialet fornys, kan det hurtigt udskiftes Har du taget uddannelsen vil du efterfølgende og automatisk få tilsendt, hvis det skriftlige materiale fornys i forhold til det, du har. Der vil også være mange videooptagelser, som du vil have adgang til som materiale både under og efter uddannelsen. 

Ja du kan vælge et eller flere moduler som du gerne vil undervises i. Du vil efter hvert modul blive eksamineret og få et diplom. Betalingen kan ske fra gang til gang.