Diplom i mavedans

Uddannelse i
Mave- / Orientalsk Dans

Underviser Suzzane Sofia Potempa – orientalskdans.dk

Uddannelsen er opdelt i 10 moduler.
Der gives et diplom for hvert enkelt modul. Desuden kan der opnås et samlet diplom som elite underviser/ danser for hele uddannelsen.

Det er også muligt at tage modulundervisning uden at skulle tage hele uddannelsen. Uddannelsen og modulerne udbydes både som eneundervisning og holdundervisning.

Tilmeld dig diplom uddannelsen

Det skal du kunne …

Teori & Praksis

Der forventes, at du som minimum kan de grundlæggende trin og bevægelser i mavedans. Uddannelsen giver en særdeles grundig viden om mavedans / orientalsk dans både i teori og i praksis. Du lærer koreografier, hvor du får integreret den teoretiske og praktiske viden (rytmer, musikforståelse, dansestil, kulturhistorie, danseteknik, udtryk og følelser). Du får et overblik og en helhed i din dans.

Suzzane Sofia Potempa mavedanser og underviser i uddannelse i mavedans

Bliv elite underviser & danser

10 Moduler

Modulundervisningen er for dig, der ønsker at dygtiggøre sig i mavedans som elite danser. Hele uddannelsen er for dig, der ønsker at undervise helt op til eliteniveau. Du skal være opmærksom på, at der vil være en teoretisk og praktisk prøve efter hvert modul. Derfor vil du også få hjemmearbejde og lektier for.

 Antallet af timer indenfor de enkelte moduler kan variere alt efter dine forudsætninger, hvilket niveau og indsigt, du har i mavedans.

MODUL 1

Arabiske grundrytmer

I modulet lærer du om 11 arabiske og tyrkiske grundrytmer i teori og i praksis.

Forventet antal undervisningstimer: 6-12 timer.

MODUL 2

Arabisk musik: Musikinstrumenter, musikforståelse og musikfortolkning.

I modulet lære du om musikinstrumenter fra Mellemøsten. Du bliver i stand til lytte og forstå musikken på en helt ny måde end tidligere. Du bliver i stand til via dansen at fortolke de enkelte musikinstrumenter og selve musikken, som der er tradition for i Mellemøsten. Bevægelser/ Dans i forhold til arabisk musik i teori og praksis.

Forventet antal timer: 6-12 timer.

MODUL 3

Musikstile / dansestile: Baladi

I modulet lærer du om baladi musik og dens opbygning, som er mere komplekst end antaget. Du bliver du i stand til at integrere baladi energien i din dans og danse forskellige baladi genre.

Forventet antal timer: 6-12 timer.

MODUL 4

Musikstile / dansestile: Klassisk

I modulet lærer du om klassisk arabisk musik og dens opbygning, som er meget komplekst. Du bliver du i stand til at danse forskellige danse i den klassiske stil.

Forventet antal timer: 6-12 timer.

MODUL 5

Musikstile / dansestile: Folklore

I modulet lærer du om begrebet folklore og spirituel dans – herunder kendskab til Nubisk, Khaleegy og spirituel dans. Du bliver du i stand til i teori og praksis at danse folklore danse fra Ægypten. Du får kendskab til forskellige spirituelle danseformer fra Mellemøsten.

Forventet antal timer: 6-12 timer.

MODUL 6

Musikstile / dansestile: Fingercymbaler

Du bliver i stand til at forstå og anvende fingercymbaler også samtidigt med, at du danser en dans.

Forventet antal timer: 6-20 timer (afhængig af forudsætninger).

MODUL 7

Musikstile / dansestile: Danseteknik

Du bliver i stand til at danse varieret i forskellige genre, du lærer om forskellige drejeteknikker samt du får en skabelon til ”how to do” i forhold til at lave en koreografi. Herunder dans med rekvisitter, drejeteknik, og skabelon til at lave en koreografi.

Forventet antal timer: 6-12 timer..

MODUL 8

Mavedansens historie / Kulturhistorie

Du får en viden om mavedansens historie og bliver i stand til at forstå sammenhænge og kulturhistorien i Mellemøsten.

Forventet antal timer: 6-12 timer..

MODUL 9

At undervise i orientalsk dans / mavedans og pædagogiske principper i forbindelse med at undervise

I modulet bliver du i stand til selv at lave en undervisningsplan, udvælge musik, og selv sammensætte kombinationer samt kunne lave koreografier til dine hold. Du får erfaring i at undervise og respons på din undervisningssituation.

Forventet antal timer: 6-12 timer..

MODUL 10

Undervisning i underholdende opvisning

Her får du tips og tricks til at optræde med mavedans for publikum. Du bliver i stand til at underholde med mavedans og lærer om succeskriterier i forhold til underholdning og danseoptræden som til eks. polterabend, kvindearrangementer eller andet.

Forventet antal timer: 6-12 timer..

Din investering

Priser

Holdundervisningen starter søndag den 31. januar 2021 kl. 14-18. Undervisningen sker den sidste søndag i hver måned kl. 14-18 i 2021 & 2022. Eneundervisningen aftales fra gang til gang, således at det er muligt at tilgodese individuelle tidspunkter for undervisningen.

Hold-undervisning

Holdundervisning er for dig der ønsker undervisning sammen med andre. Her har du ligeledes mulighed for at skabe et danse-netværk.

For holdundervisning med max. 6 personer er prisen pr. person for hele uddannelsen 20.000 kr. forudbetalt.

Betaling i 4 rater a 5.200 kr. er i alt inkl. gebyr 21.000 kr. Første rate 5.200 kr. betales inden den 1/1 2021.

Tilmeld dig diplom uddannelsen

Ene-undervisning

Eneundervisning er for dig, der ønsker en undervisning, hvor der er fuld fokus på netop dig.

Pris pr. person for 90 minutter: 500 kr. forudbetales fra gang til gang.

Hele uddannelsen forudbetalt: 25.000 kr. Vil du betale i rater er der et depositum på 5.200 kr. Herefter en betaling på 5.200 kr. i 4 rater. Ratebetalingen aftales ved tilmeldingen.

Tilmeld dig diplom uddannelsen

*Bemærk at danseuddannelse er bindende. Depositum og beløbet returneres ikke uanset årsag. Skulle underviser blive forhindret i at undervise fra 1. modul får du alle pengene retur.

Her foregår det

Uddannelsessted

Undervisningen foregår i Kulturhuset Union, Nørre Alle 7 på 2. sal, 2200 København N. Der er også mulighed for at undervisningen i visse tilfælde kan foregå via Zoom, Skype eller Messenger.

Kulturhuset Union undervisning i mavedans
suzzanne mavedans danselokale

Bliv elite underviser & danser

Tilmeld dig her

Du er altid velkommen til at henvende dig for yderligere oplysninger. Undervisningsplan og forløb aftales ved tilmelding. Du kan tilmelde dig hos Suzzane Sofia Potempa på mobil 60638403 eller mail: suzzane.potempa@gmail.com

Download kursusprogrammet ved at klikke på billeder herunder:

kursusprogram